Dịch tễ học chấn thương do bỏng ở bệnh nhân nhập viện điều trị tại tỉnh Daklak 1998-2002

181 August 31, 2017 0

Tác giả: Thái Quang Hùng 

Tạp chí: Y tế công cộng

Năm: 2006

Số: 5

Trang: 23-26

Nghiên cứu chấn thương do bỏng này đã được tiến hành ở những bệnh nhân bị bỏng nhập bệnh viện đa khoa tỉnh Daklak trong khoảng thời gian từ 1998 đến 2002. Thông tin từ bệnh án được thu thập qua một biểu mẫu soạn sẵn, bao gồm các mục: tuổi, giới, ngày, mùa, tháng trong năm, hoàn cảnh xảy ra bỏng, nguyên nhân của bỏng, diện tích bỏng, mức độ trầm trọng của bỏng, số ngày điều trị. Kết quả cho thấy tỷ suất mắc chấn thương do bỏng là 9.6/10-5 người-năm; 50% những ca bỏng là dưới 4 tuổi, nam bị bỏng nhiều hơn nữ; bỏng xuất hiện rãi rác trong năm, hơn 95% các ca bỏng xảy ra tại nhà hoặc xung quanh nhà. Nguyên nhân hàng đầu gây bỏng là nước nóng (63.4%), tiếp đến là các chất có thể gây cháy nổ như xăng, dầu (20.4%). Hầu hết các ca bỏng là do không chủ định (99%). Có sự tương quan giữa diện tích bỏng và kết quả điều trị (p<0.001).Thời gian nằm điều trị tại viện thay đổi từ dưới 1 ngày đến 95 ngày, trung bình là 8 ngày. Cần tăng cường truyền thông giáo dục cho các bậc cha mẹ, hoặc người chăm sóc trẻ ở tại gia đình về nguy cơ và cách đề phòng cháy bỏng cũng như cách sơ cứu ngay khi bỏng xảy ra. Truyền thanh và truyền hình có thể là những phương tiện truyền thông thích hợp ở vùng này.
Liên kết