Diễn biến bệnh nhân liệt do tai biến mạch máu não điều trị tại khoa nội trú - viện châm cứu (1991-2000)

76 August 31, 2017 0

Tác giả: Vũ Thường Sơn 

Năm: 2001

Số: 3

Trang: 20-23

Trong 10 năm từ 1996-2000 tại khoa nội trú Viện Châm cứu có 2757 bệnh nhân được điều trị TBMMN, trong đó nam có 1179, nữ 547, tuổi chủ yếu dưới 60 chiếm 54,6%, liệt bên phải và bên trái tương đương nhau. Dùng kim dài, châm sâu, kết hợp máy điện châm kích thích theo tần số bổ tả, kết hợp thuỷ châm vitamin B1, B6, C, liệu trình điều trị 30-45 ngày, kết quả bệnh nhân đỡ nhiều chiếm 12%, đỡ ít chiếm 76,1%, không tiến triển 11,9%.
Liên kết