Diễn biến lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân ngộ độc cấp nặng trong quá trình lọc máu liên tục tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai

193 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2011

Số: 3

Trang: 47-53

Liên kết