Diễn biến tình hình kháng thuốc của Haemophilus influenzae gây bệnh trong 10 năm (1991-2000) tại Việt Nam

93 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2004

Số: 6

Trang: 54-56

1134 chủng Haemophilus influenzae phân lập từ các trường hợp nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm màng não mủ... từ năm 1991 đến năm 2000 được phân tích về mức độ gia tăng tính kháng thuốc với các kháng sinh thông thường hay sử dụng trong điều trị cho thấy hầu hết các kháng sinh được theo dõi đều có chiều hướng kháng tăng dần, đặc biệt với ampicillin và co-trimoxazol.
Liên kết