Điều tra huyết thanh học và xác định yếu tố nguy cơ phơi nhiễm Orientia tsutsugamushi trong cộng đồng dân cư một số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

188 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 2010

Số: 262

Trang: 26-31

Liên kết