Điều trị apxe gan amip bằng thuốc kết hợp với chọc hút mủ dưới siêu âm tại Bệnh viện Hà Nam

76 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 1997

Số: 1

Trang: 98-101

Mục đích: chủ động điều trị để tránh biến chứng, hỗ trợ tích cực cho điều trị nội khoa. Đối tượng: 59 ca áp xe gan do amip được điều trị tại Bệnh viện Hà Nam từ 1994-1995. Phương pháp: chọc hút mủ kết hợp điều trị nội khoa. Kết quả: tác giả tổng kết các yếu tố về tuổi, giới, số lần chọc hút mủ trên một bệnh nhân, số lượng mủ hút trên một bệnh nhân, thời gian điều trị và kết quả điều trị. Kết luận: điều trị áp xe gan do amip bằng thuốc kết hợp chọc hút mủ dưới siêu âm đem lại kết quả tốt, tỉ lệ khỏi bệnh là 93,3%, rút ngắn thời gian điều trị.
Liên kết