Điều trị apxe gan bằng phương pháp chọc hút có hướng dẫn của siêu âm

105 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 1998

Số: 1

Trang: 37-40

N/C 73 bệnh nhân (bn) (54 nam, 19 nữ) áp xe gan đ/tr tại BV Quảng Ngãi từ 1993-1996 đã được ch/đ siêu âm xác định rõ vị trí, số lượng ổ áp xe (ÔAX), tính chất ECHO, và làm các xét nghiệm thường quy, chụp X quang tim phổi. Tuổi từ 9-79, đa số ở tuổi lao động (42/73). Dấu hiệu lâm sàng: sốt, đau hạ sườn phải, rung gan, ấn kẽ sườn đau, gan to, tiền sử lỵ amip. Vị trí ÔAX gan phải 55/73 ca, gan trái 14/73 ca, ở cả 2 thuỳ 4 ca. Đường chọc hút chủ yếu qua kẽ liên sườn, 54/73 ca có đường kính ÔAX > 5cm, 54/73 bn có 1 ÔAX, cá biệt có người có 4 ÔAX. Hình ảnh siêu âm của ÔAX chủ yếu là ECHO hỗn hợp, đặc biệt cần chú ý đến hình ảnh tổ ong. Số lượng mủ 1 ap xe thông thường là từ 50ml-1000ml. Mầu sắc chủ yếu của mủ chủ yếu là 2 màu sôcôla và vàng, tụ cầu 17 ca, cá biệt có 5 ca do trực khuẩn Gr(-), chưa gặp amip lần nào. Do đó trong đ/tr ngoài chọc hút mủ phải dùng cả kháng sinh và để phòng biến chứng
Liên kết