Điều trị apxe gan bằng phương pháp nội khoa kết hợp chọc hút mủ dưới sự hướng dẫn của siêu âm

88 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 1996

Số: 3

Trang: 7-12

Mục đích: đánh giá kết quả điều trị áp xe gan bằng phương pháp nội khoa kết hợp chọc hút mủ dưới sự hướng dẫn của siêu âm. Đối tượng: 126 bệnh nhân điều trị áp xe gan bằng chọc hút mủ, 15 bệnh nhân điều trị nội khoa tại khoa tiêu hóa Bệnh viện Nam Hà. Nam 96, nữ 30; tuổi 30-40 gặp nhiều hơn. Phương pháp: tìm hiểu hình ảnh siêu âm trong bệnh áp xe gan, điều trị nội khoa thông thường, điều trị nội khoa kết hợp chọc hút mủ áp xe. Kết quả: số bệnh nhân được dùng phương pháp điều trị nội khoa thông thường là 15 ca. Số bệnh nhân dùng phương pháp mổ dẫn lưu ổ áp xe: 5 ca. Số bệnh nhân được điều trị nội khoa kết hợp chọc hút mủ là 126 ca. Vị trí ổ áp xe: thuỳ gan phải 109, thuỳ gan trái 17. Cấy mủ chỉ có 3 bệnh nhân dương tính với E.coli. Số ngày điều trị trung bình của phương pháp điều trị nội khoa là 20 ngày. Số ngày điều trị trung bình của phương pháp điều trị nội khoa kết hợp với chọc hút mủ là 12 ngày, chỉ có những ca chọc hút 3, 4 lần thì số ngày điều trị là 17 ngày.
Liên kết