Điều trị apxe thực quản do hóc xương tại khoa tai mũi họng bệnh viện Việt Tiệp trong 10 năm

79 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Ngọc Dũng 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1976

Số: 202

Trang: tr.:40-43

Liên kết