Điều trị bảo tồn trĩ ngoại tắc mạch cấp bằng Nifedipine

84 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Xuân Hùng 

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 2001

Số: 2

Trang: 61-62

Nc 98 bn trên 18 tuổi bị trĩ ngoại tắc mạch cấp điều trị ngoại trú tại BV A Cardarelli, ý từ 3/1998-2/1999. Bn chia 2 nhóm: N1 sử dụng kem bôi tại chỗ chứa Nifedipine 0,3% và Lidocaine 1,5%; Nhóm chứng chỉ dùng kem Lidocaine đơn thuần 1,5%. Qua đánh giá tác dụng của thuốc dựa trên các tiêu chuẩn: mức độ ỉa máu, tác dụng giảm đau, thời gian điều trị, sử dụng thuốc giảm đau phối hợp, phải chuyển phương pháp ngoại khoa, kết quả: Nifedipine dưới dạng kem bôi tại chỗ là một dạng thuốc sử dụng tốt cho các trường hợp trĩ ngoại tắc mạch
Liên kết