Điều trị bệnh rụng tóc Pelade bằng quang trị liệu kết hợp với uống thuốc sắc hạt đậu miêu

236 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1998

Số: 3

Trang: 48-49

Liên kết