Điều trị cốt tuỷ viêm (Osteomyelit) bằng phương pháp tiêm AUTOVACCIN STAPHYLOCOCCUS AUREUS

104 August 31, 2017 0

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1992

Số: 1

Trang: 42-46

Mục đích: Góp phần vào chữa cho bệnh nhân đỡ khỏi tàn phế, phục hồi được khả năng lao động. Đối tương: Những bệnh nhân bị cốt tủy viêm do chấn thương và những bệnh nhân cốt tủy viêm đường máu. Phương pháp nghiên cứu: Xác định vi khuẩn của cốt tủy viêm, thử kháng sinh đồ, kiểm tra vô trùng trước khi chế tạo vaccin, chế tạo vaccin, kiểm tra vô trùng sau khi chế tạo vaccin, kiểm tra độc tính của phenol khi chế tạo vaccin, điều trị bằng vaccin. Kết quả: Tác giả đã dùng auto vaccin S.arureus điều trị cho 20 bệnh nhân cốt tủy viêm; chân thương do hỏa khí và tai nạn lao động, giao thông, hoặc cốt tủy viêm đường máu. Sự phân bố theo giới, tuổi và điều kiện bị cốt tủy viêm được thể hiện trong bảng 1. Thời gian mang bệnh cốt tủy viêm được thể hiện trong bảng 2. Số lần được mổ điều trị kết tủy viêm được thể hiện trong bảng 3. Vi khuẩn phân lập được trong cốt tủy viêm được thể hiện trong bảng 4. Sự nhạy cảm kháng sinh của S.aureus được thể hiện trong bảng 5. Số lượng thực bào và chỉ số thực bào trước và sau khi tiêm vaccin S.aureus được thể hiện trong bảng 6. Kết quả điều trị bằng vaccin S.aureus được thể hiện trong bảng 7.
Liên kết