Điều trị giun chui ống mật và giun chui ống tuỵ bằng gắp giun qua đường nội soi ống mền tại bệnh viện Việt Đức

251 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1998

Số: 10

Trang: 26-29

Liên kết