Điều trị hội chứng thực bào máu với cyclosporin A

158 August 31, 2017 0

Năm: 2001

Số: PB.4

Trang: 89-93

Nc 2 bệnh nhi có hội chứng thực bào máu (HCTBM) điều trị bằng cyclosporin A (CSA). Cả 2 đều có sốt kéo dài, giảm 3 dòng máu ngoại vi, gan lách to, rối loạn chức năng gan và có hiện tượng tăng sinh tế bào histiocytes với hiện tượng thực bào máu trong tuỷ xương.Điều trị tích cực bằng kháng sinh phổ rộng và các điều trị hỗ trợ như truyền máu, truyền huyết tương tươi, tiểu cầu đậm đặc và điều chỉnh rối loạn điện giải; điều trị ức chế miễn dịch với CSA liều ban đầu là 10mg/kg/ngày và giảm dần khi có đáp ứng, kết quả: đã điều trị thành công cả 2 ca bằng thuốc ức chế miễn dịch CSA. Những bn có nghi ngờ HCTBM cần chỉ định làm tuỷ đồ hay sinh thiết hạch để chẩn đoán và sớm có điều trị thích hợp
Liên kết