Điều trị lao cột sống ngực và thắt lưng bằng phẫu thuật lối sau

523 August 31, 2017 4

Tác giả: Lê Đoàn Khắc Di 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 2

Trang: 118-121


Liên kết