Diều trị một bệnh nhân bệnh bạch cầu cấp Biphenotype miễn dịch(số 4,tập 215,chuyên đề Huyết học - Truyền máu tp.Hồ Chí Minh)

141 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1997

Số: 4

Trang: 17-22

Liên kết