Điều trị thông động mạch cảnh xoang hang trực tiếp bằng can thiệp nội mạch

225 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2003

Số: 9

Trang: 54-56

Nghiên cứu trên 59 BN có thông động mạch cảnh xoang hang. Nút mạch bằng ống tách rời có chỉ định trong trường hợp thông động mạch tĩnh mạch cảnh xoang hang có luồng thông động tĩnh mạch lớn lòng động mạch cảnh trong bình thường. Lỗ thông quá lớn hoặc có tổn thương phối hợp không nút đượn lỗ thông thì chỉ định nút hoàn toàn mạch cảnh trong sau, nếu tắc, lưu lượng thông nhỏ thì mút hoàn toàn theo các con đường khác. Các trường hợp có lưu lượng nhỏ không có triệu chứng có thể nút mạch bằng phương pháp tiểu thể vòng xoắn kim loại qua các đường khác nhau (động, tĩnh mạch). Các trường hợp được nút mạch 98% khỏi hoàn toàn không có biến chứng. Nút bằng bóng, vòng kim loại qua đường nội mạch có ưu điểm vượt trội so với phẫu thuật.
Liên kết