Điều trị u nang ống mât chủ bằng kĩ thuật cắt nang và dùng một quang ruột non đẻ thay thế ống mật chủ:kinh nghiệm bản thân tới 73 trường hợp

299 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thanh Liêm 

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 2002

Số: 1

Trang: 23-25

Liên kết