Điều trị vi phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ có hàn liên thân đốt bằng cespace và cố định cột sống cổ bằng nẹp scaspar

158 August 31, 2017 0

Năm: 2010

Số: 9

Trang: 190-193

Liên kết