Định lượng AFP, bHCG trong huyết thanh mẹ để sàng lọc trước sinh những thai nhi dị tật bẩm sinh

206 August 31, 2017 1

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2006

Số: 1

Trang: 25-30


Liên kết