Định lượng alpha-foeto protein (AFP) ở bệnh nhân viêm gan mãn và xơ gan có HBsAg dương tính

123 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1996

Số: 5

Trang: 18-20

Định lượng alpha-foeto protein (AFP) ở 107 BN viêm gan mãn (VGM) có HBsAg (+) ; 75 BN xơ gan có HBsAg (+); 50 BN mang HBsAg (+) không có triệu chứng lâm sàng. Tỷ lệ BN VGM và xơ gan có AFP tăng rất đáng kể 14,95% với VGM, 28% với xơ gan. Tỷ lệ BN có AFP >100ku/l là 4,67% với VGM, 17,33% với xơ gan. 50 BN mang HBsAg không triệu chứng không có trường hợp nào có AFP cao >25ku/l. 13 BN xơ gan có AFP >100ku/l, theo dõi trong 12 tháng có 3 BN phát triển thành ung thư gan nguyên phát.
Liên kết