Định lượng chì và đồng rong một số chế phẩm đông dược có chứa tam thất bằng phương háp quang phổ hấp thụ nguyên tử

233 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2002

Số: 4

Trang: 31-34

Liên kết