Định lượng Dioxin trong mô mỡ của 93 bệnh nhân sống ở miền Nam Việt Nam

136 August 31, 2017 0

Năm: 1997

Số: 4

Trang: 187-190

Từ khóa: mô mỡ miềm Nam dioxin

Phân tích mô mỡ của 93 bệnh nhân sống tại miền Nam Việt Nam để tìm dioxin và các congener sau khi ngưng rải chất màu da cam từ 14-20 năm. Phát hiện thấy dioxin trong 62/93 mẫu chiếm 66,7%. Lượng dioxin cao nhất lên đến 133ppt chất béo cơ bản. Lượng dioxin trung bình ở những trường hợp nghiên cứu là 19,45ppt (cao gấp 3 lần ở những nước công nghiệp). Lượng dioxin có khuynh hướng tăng theo tuổi. Không có sự khác biệt giữa người bình thường và bệnh nhân ung thư (32 trường hợp).
Liên kết