Định lượng đồng và chì trong một số chế phẩm đông dược có chứa tam thất bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

231 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2002

Số: 4

Trang: 31-34

Liên kết