Đối chiếu giả phẫu bệnh lâm sàng u trung thất mổ tại bệnh viện Việt Đức(1997-2001)

260 April 11, 2017 0

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 2002

Số: 5

Trang: 20-23

Từ khóa: U trung thất

Liên kết