Đối chiếu kết quả tế bào học phụ khoa và tình tạng nhiễm HPV ở phụ nữ tại cộng đồng Tỉnh Thừa Thiên _Huế

66 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2012

Số: 12

Trang: 2-5

 
Liên kết