Đóng góp của siêu âm trong chẩn đoán và theo dõi apxe gan do amip

88 August 31, 2017 0

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1993

Số: 3

Trang: 21-25

Nghiên cứu 74 bệnh nhân ápxe gan do amip điều trị tại Bệnh viện Việt Đức từ năm 1991-1992. Qua siêu âm đã phát hiện 93,25% trường hợp ápxe gan với hình ảnh có ổ mủ đơn độc hay 2-3 ổ ápxe gan do amip với kích thước thường gặp từ 3-6cm. Trong đó ápxe gan phải chiếm 71,2%, ápxe gan trái chỉ chiếm 28,8%. Siêu âm đã phát hiện được những ápxe ở sâu hay ở các vị trí hiếm gặp. Chọc dò ápxe dưới hướng dẫn của siêu âm là phương pháp tốt để điều trị và đây cũng là phương pháp chẩn đoán đối với những trường hợp nghi ngờ.
Liên kết