Đóng góp vào nghiên cứu thành phần hoá học của cao phụ tử Sa Pa

156 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2007

Số: 7

Trang: 12-15+11

Phụ tử là vị thuốc qúy trong y học cổ truyền, tuy nhiên có rất độc. Mẫu nghiên cứu là củ con (phụ tử) lấy từ cây Ô đầu trồng ở Sa Pa (Lào Cai) vào tháng 8-9 năm 2005. Bằng phương pháp sắc ký lỏng kết nối khối phổ, các tác giả đã phân lập được neolin, một alcaloid nhóm diterpenoid và acid benzoic là sản phẩm thuỷ phân của các alcaloid diterpenoid có nhóm benzoyl ester. Hàm lượng acid benzoic trong cao Phụ tử là 0,053-0,083%, trong phụ tử không có acid benzoic.
Liên kết