động mạch gan trái và động mạch gan phải tách sớm từ động mạch thân tạng: Một dạng biến đổi giải phẫu của hệ động mạch gan

196 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1999

Số: 3

Trang: 28-31

Liên kết