Dùng cefapirine dự phòng trong cắt amidan trẻ em

128 August 31, 2017 0

Tác giả: Nhan Trừng Sơn 

Năm: 1996

Số: 12

Trang: 23-24

Sử dụng một loại kháng sinh phổ rộng hơn là cefapirine có tác dụng mạnh hơn và dùng một lần trước cắt amidan qua đường tiêm bắp để thay thế kháng sinh uống trong suốt 10 ngày hậu phẫu cắt amidan trẻ em tại Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.Hồ Chí Minh. Lô A gồm 50 bệnh nhi (32 nam, 18 nữ, từ 1-15 tuổi), sử dụng kháng sinh dự phòng 50mg/kg, tiêm bắp 30 phút trước mổ. Lô B: 50 bệnh nhi, uống amoxicilline 75mg/kg/ngày/7 ngày. Kết quả: trước mổ, cả 2 lô nghiên cứu và chứng có những đặc điểm về tuổi, cân nặng, triệu chứng bệnh đều tương đương nhau; sau mổ, giữa 2 lô cũng không thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 7 ngày sau mổ: không có trường hợp nào bị sốt; cảm giác nuốt đau vừa ở lô A là 87,17% và lô B là 83,36%; cảm giác nuốt đau nhiều ở lô A là 5 BN, lô B là 6 BN. Khám hố mổ thấy tất cả trẻ tái khám đều có giả mạc khu trú, chung quanh đỏ ít ở cả 2 lô, không trường hợp nào giả mạc lan rộng hoặc xung quanh phù nề mộng.
Liên kết