Dùng cơ lưng rộng để che phủ phần mềm bị mất ở cánh tay hoặc / và phục hồi sự gấp của khớp khuỷu qua 2 trường hợp.

222 August 31, 2017 1

Năm: 1995

Trang: 11-15

Liên kết