Dùng đảo da liên- Cốt sau ngược dòng để ghe- Phủ chỗ thiếu phần mềm ở bàn tay

234 April 11, 2017 0

Tác giả: Võ Văn Châu 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1999

Số: 3

Trang: 42-44

Liên kết