Dùng piperazin citrat chữa bệnh sỏi thận có kết quả

59 August 31, 2017 0

Tác giả: Lương Mạnh Chu 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1961

Số: 10

Trang: tr.:15-16

Liên kết