Embelin,thành phần chính trong quả Embelia Scandens(Lour. Mez. ở Việt Nam

362 April 11, 2017 0

Tác giả: Phạm Thanh Kỳ 

Tạp chí: Dược học

Năm: 1992

Số: 2

Trang: 9

Liên kết