EPI INFO 6.04: enter, hãy cẩn thận

179 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Đình Phương 

Năm: 1997

Số: 4

Trang: 37-40+56

Ngoài tính năng là module nhập liệu, ENTER còn được thiết kế để có nhiều tùy chọn khác như sửa chữa và bổ sung cấu trúc của bảng lục vấn, tạo mới một file dữ liệu, tái nhập liệu và kiểm tra trên một file dữ liệu đã có sẵn. Đối với người dùng không có kinh nghiệm, việc tắt máy trên ENTER sẽ tạo ra nhiều sai lầm cực kỳ nguy hiểm, kể cả việc mất sạch dữ liệu trong nháy mắt và rất khó phục hồi. Bài báo đề cập đến việc sao lưu dữ liệu (luôn luôn cảnh giác virus, đừng bao giờ quên việc sao lưu, coi chừng hiện tượng ghép chồng), thay đổi cấu trúc của file dữ liệu, nhập liệu, tái nhập liệu và kiểm tra một file dữ liệu đã có.
Liên kết