Gãy xương do suy yếu "stress fracture"

163 August 31, 2017 0

Tác giả: Hoàng Minh Lợi 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2009

Số: 2

Trang: 83-92

Liên kết