"Ghép da rời tự thân điều trị di chứng bỏng"

275 August 31, 2017 2

Tác giả: Lê Văn Nghị 

Tạp chí: Thông tin Bỏng

Năm: 1994

Số: 4

Trang: 23+24

Từ khóa: ghép da di chứng bỏng

Liên kết