Ghép xương mác tự do có nối mạch nuôi trong điều trị mất đoạn lớn thân xương dài

90 August 31, 2017 0

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1995

Số: 9

Trang: 219-222

Từ tháng 11/1991-6/1994 có 9 BN mất đoạn lớn thân xương dài đã được phục hồi bằng ghép xương mác có nối mạch nuôi. Tất cả BN đều là nam giới, tuổi từ 3-28. Thời gian theo dõi sau mổ từ 1-30 tháng. Kết quả: 8 BN mạch nối thông tốt xương sống sau khi chuyển: 1 BN tắc mạch sớm trong 24 giờ đầu sau mổ, nối lại thông kết quả. 4/6 BN đạt liền xương (LX) chắc 3 tháng sau mổ: 1 ca đạt LX vào tháng thứ 6 và 1 ca đạt LX 10 tháng sau mổ - trường hợp này khi bộc lộ nền nhận còn 1 bọc mủ 15ml, sau mổ rò kéo dài 6 tháng gây tiêu hầu toàn bộ xương ghép, vì vậy khi LX để lại di chứng ngắn chi 5cm, 3 ca còn lại mới mổ ghép xương được 1 tháng, xương sống sau khi chuyển song chưa đủ thời gian đánh giá LX. 1 BN biến chứng hoại tử khối cơ cẳng chân sau ở chi lấy xương ghép do phù nề, chèn ép gây tắc mạch nuôi cơ, các trường hợp khác không gây biến chứng nào ở chi lấy xương ghép.
Liên kết