Giá rị của soi buồng tử cung trong phát hiện các tổn thương bất thường của nội mạc tử cung ở phụ nữ ra máu sau mãn kinh

81 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2002

Số: 6

Trang: 53-57

Liên kết