Giá trị chẩn đoán, chẩn đoán phân biệt ung thư biểu mô tế bào gan của alpha-fetoprotein (AFP) và AFP ái lực với lectin

131 August 31, 2017 1

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2000

Số: 11

Trang: 94-99

Có nhiều Marker tham gia góp phần chẩn đoán và theo dõi ung thư biểu mô tế bào gan. Tuy nhiên, AFP huyết thanh đã được sử dụng nhiều nhất. 360 bn UTBMTBG xác định bằng tế bào học hoặc mô bệnh học được xác định lượng AFP huyết thanh bằng kĩ thuật ELISA. 65 bn UTBMTBG và 27 bệnh gan mạn tính có được xác định tỷ lệ AFP-L3. Tỷ lệ FP-L3 >15% dương tính. Kết quả cho thấy AFP huyết thanh là một marker có giá trị trong chẩn đoán UTBMTBG, độ nhạy đặc hiệu. AFP-L3 là marker có giá trị trong chẩn đoán phân biệt giữa UTBMTBG và bệnh gan mạn tính.
Liên kết