Giá trị chẩn đoán của các phương pháp: siêu âm, định lượng alfafeto protein (AFP), soi ổ bụng và chọc hút tế bào bằng kim nhỏ trong bệnh ung thư gan nguyên phát

125 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1992

Số: 2

Trang: 70-72

Liên kết