Giá trị chẩn đoán đại thể của soi ổ bụng trên 153 trường hợp

97 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 1997

Số: 1

Trang: 88-91

Mục đích: qua 153 trường hợp soi ổ bụng từ năm 1981, tác giả sơ bộ rút ra những kinh nghiệm giúp cho việc chẩn đoán các bệnh trong ổ bụng. Đối tượng và phương pháp: dùng máy soi ổ bụng ánh sáng lạnh của nhà máy VEB medizinische Geratfabrik Berlin, tiến hành soi cho tất cả những bệnh nhân nội trú nghi ngờ bị bệnh gan mật và các u trong ổ bụng, thủ thuật được tiến hành tại phòng soi vô trùng. Kết quả: tác giả tổng kết về kết quả soi ổ bụng, so sánh lâm sàng và soi. Kết luận: soi ổ bụng là một phương pháp đơn giản, ít tai biến, có giá trị tốt để chẩn đoán các bệnh của các cơ quan, phủ tạng trong ổ bụng, đặc biệt là các bệnh thuộc hệ thống gan mật lao phúc mạc. Mặc dù ngày nay đã có siêu âm chẩn đoán, nhưng soi ổ bụng vẫn còn có giá trị nhất định của nó vì soi ổ bụng giúp ta nhìn tận mắt bề mặt cơ thể, nhìn thấy các phủ tạng và do đó cung cấp cho ta những tài liệu khách quan và cụ thể đặc biệt khi kết hợp với sinh thiết.
Liên kết