Giá trị của AFP có ái lực với lectin trong chẩn đoán, chẩn đoán phân biệt và theo dõi hiệu quả điều trị bệnh ung thư biểu mô tế bào gan

120 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 7

Trang: 71-74

Nghiên cứu xác định vai trò của AFP-L3 ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan (UTBMTBG), bệnh gan mạn tính và bệnh nhân UTBMTBG được điều trị bằng phương pháp gây tắc mạch hoá dầu. Mức AFP-L3 được đo bằng điện di ái lực lectin và thấm ái lực kháng thể. Sau điều trị bằng phương pháp gây tắc mạch hoá dầu, 40 bệnh nhân UTBMTBG được chia thành 2 nhóm: Nhóm 1 gồm 27 bệnh nhân với AFP-L3 < 15%; nhóm 2 gồm 13 bệnh nhân với AFP-L3 > 15%. Kết quả: tỷ lệ trung bình của AFP-L3 ở 110 bệnh nhân UTBMTBG là 54,6+/-23,7%, tăng cao hơn có ý nghĩa (p < 0,001) so với tỷ lệ AFP-L3 ở bệnh nhân gan mạn tính (11,1%+/-3,1%). Khi tỷ lệ AFP-L3 giảm 15%, độ nhạy là 96,4%, độ đặc hiệu 95%. Tỷ lệ bệnh nhân dương tính với AFP-L3 là 12+/-1,7 tháng trước khi phát hiện UTBMTBG bằng kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, Thời gian sống sót sau 12 và 18 tháng đối với 27 bệnh nhân ở nhóm 1 tính theo phương pháp Kaplan-Meier là 88,9% và 63%; 38,5% và 15,3% ở nhóm 2. Thời gian xuất hiện tái phát UTBMTBG đối với nhóm 1 và nhóm 2 là:10,2+/-3,5 tháng và 12,0+/-1,7 tháng.
Liên kết