Giá trị của AFP có ái lực với lectin trong chẩn đoán phân biệt và theo dõi hiệu quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan

125 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2005

Số: 5

Trang: 27-30

Đặt vấn đề: Ung thư biểu mô tế bào gan (UTBMTBG) là loại ung thư hay gặp trong các bệnh lý đường tiêu hoá. AFP là một dấu ấn ung thư, tuy nhiên độ nhạy và độ đặc hiệu của AFP trong chẩn đoán UTBMTBG còn hạn chế. Để khắc phục những hạn chế trên, người ta đã tìm ra các dấu ấn mới như AFP-L3, AFP-L4,… có tính ưu việt hơn. Mục tiêu: Tìm hiểu vai trò của AFP-L3 trong chẩn đoán, chẩn đoán phân biệt và phát hiện sớm UTBMTBG; giá trị của AFP-L3 trong theo dõi hiệu quả điều trị ở UTBMTBG. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu gồm 2 nhóm: nhóm bệnh gồm 110 bệnh nhân (BN) UTBMTBG và nhóm chứng gồm 40 BN bị bệnh gan mạn tính được định lượng AFP bằng kỹ thuật Elisa và xác định % AFP-L3 bằng kỹ thuật điện di ái lực lectin và thấm ái lực kháng thể. Kết quả: Tỷ lệ AFP-L3 ở 110 BN UTBMTBG (54,6+/-23,7%) tăng cao hơn có ý nghĩa (P<0,001) so với tỷ lệ AFP-L3 ở 40 BN bệnh gan mạn tính (11,2+/-3,1%). Độ nhạy, độ đặc hiệu và âm tính giả của AFP-L3 trong chẩn đoán UTBMTBG tương ứng là 96,4%, 95%, 3,6%. Tỷ lệ AFP-L3 >15% trước khi xuất hiện khối u gan với thời gian trung bình là 12,0+/-1,7 tháng. Kết luận: AFP-L3 là dấu ấn có độ nhạy và độ đặc hiệu cao trong chẩn đoán UTBMTBG. AFP-L3 giúp chẩn đoán phân biệt và phát hiện sớm UTBMTBG từ các bệnh gan mạn tính, AFP-L3 còn giúp tiên lượng về hiệu quả điều trị TOCE cho BN UTBMTBG.
Liên kết