Giá trị của AFP trong chẩn đoán ung thư gan nguyên phát và tiên lượng các bệnh gan mạn tính - tác dụng của gacavit trong điều trị dự phòng ung thư gan nguyên phát

125 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1996

Số: 1

Trang: 65-68

Liên kết