Giá trị của AFP trong chẩn đoán xác định, tiên lượng và theo dõi điều trị một số thể ung thư gan nguyên phát

94 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1999

Số: 3

Trang: 47-49

Liên kết