Giá trị của các kỹ thuật phối hợp để chẩn đoán xác định ung thư phế quản trong nội soi phế quản ống mềm tại khoa hô hấp Bệnh Viện Bạch Mai

146 August 31, 2017 0

Năm: 2000

Trang: 19-26

Liên kết