Giá trị của chụp mạch cắt lớp vi tính 64 dãy phát hiện tổn thương hẹp động mạch vành trong bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ

196 August 31, 2017 0

Năm: 2011

Số: 4

Trang: 86-90

Liên kết