Giá trị của lâm sàng, siêu âm, afp, chụp cắt lớp vi tính, chọc hút tế bào kim nhỏ và sự phối hợp các phương pháp trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan

70 August 31, 2017 0

Tác giả: Mai Hồng Bàng 

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2005

Số: 4

Trang: 30-34

Tiến cứu 685 BN ung thư biểu mô tế bào gan được chẩn đoán và điều trị tại BV TWQĐ 108 trong 4 năm từ 3/2001- 2/2005. Kết quả: Ung thư biểu mô tế bào gan (UTBMTBG) thường gặp ở nam giới, cao gấp 7 lần ở nữ giới, triệu chứng hay gặp nhất là đau hạ sườn phải (80,9%), mệt mỏi (45,5%), gan to (79,6%). Siêu âm phát hiện 70,9% BN UTBMTBG, chụp cắt lớp vi tính phát hiện 70,6% trong đó 51,8% có 1 u đơn độc; 38,7% có 3 hoặc nhiều u; 51% u gan phải...,gần 70% BN UTBMTBG có AFP tăng, 26,3% BN có AFP >1000ng/ml, kết hợp các phương pháp LS+SA+AFP+CLVT+CHTB cho phép chuẩn đoán đúng 97,5% số BN.
Liên kết