Giá trị của phương pháp chọc hút xuyên thành khí phế quản trong nội soi chẩn đoán ung thư phế quản nguyên phát.

152 August 31, 2017 0

Năm: 2000

Trang: 440-450

Liên kết